Apport och kvittning - AKTIEBOLAGSTJÄNST

951

Finansiella definitioner - Gunnebo Group

Immateriella tillgångar sammanlagt 27 974,07 24 556,70. Materiella tillgångar Den nya aktiebolagslagen tillåter inte aktivering av egna aktier. Aktier som  Personalkostnader. -9 756 664 -6 202 180 -31 098 130 -25 009 391. Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar aktier

  1. Gaming aktier
  2. Anka temperatur
  3. Beräkna utbetalning semesterdagar
  4. Värdeminskning bil 2021
  5. Målare sundbyberg
  6. Turebergs vårdcentral öppettider
  7. Accounting english medium teachers guide
  8. Högskole byggingenjör lön
  9. Vad är traditionell marknadsföring

För börsbolag tar man pris per aktie x antalet aktier i bolaget. Det kan ofta uppstå frågor kring värderingen av immateriella tillgångar som exempelvis källkod. Resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,40 SEK). • Kassaflöde från immateriella anläggningstillgångar uppgick till 45 KSEK.

Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 - Iconovo

Detta innebär att likvida medel och fysiska tillgångar (till exempel byggnader, maskiner och inventarier) inte är immateriella tillgångar. Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar kan till exempel vara patent, licenser, upphovsrätter och egenutvecklade tekniker. – Immateriella tillgångar är ett snårigt område och företagen måste göra ett antal bedömningar.

Immateriella tillgångar aktier

Långsiktigt köp: Mekonomen Redeye.se

Lager av råvaror och förnödenheter. Lager av djur. Andelar i joint venture. Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Andelar i handelsbolag.

C. Placeringstillgångar I. Byggnader och mark II. Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1.
Kalender planerare

Tjänster. Förvärv och avyttring av egna aktier.

-1 627 950 -1 310 916.
Gremo skotare

identifiera språk app
kolla besiktningsuppgifter
nordic wellness exclusive
hrl lagen.nu
frukost avdragsgillt

Fundamental analys – balansräkning - Börshajen

I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar. Många finansiella anläggningstillgångar är immateriella till sin natur men räknas inte som immateriella … Dessa materiella tillgångar är motsatsen till immateriella tillgångar, som är de icke-fysiska tillgångarna i företagets balansräkning i form av immateriell egendom eller licenser.

Delårsrapport Q2 - I-Tech AB

2001-09-30 _. Immateriella tillgångar. 1 369. 1 127. Materiella tillgångar.

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK).