Fem avgörande frågor för nya it-myndigheten DF ANALYS

101

Om - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Presentation: Framtidens arbetsmiljö med fokus på digitalisering. Här hittar du en inspelad presentation av Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren där de går igenom resultatet av kunskapssammanställningen som författats på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten för digital förvaltning har på övergripande plan i uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet) ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen (bl.a. e-legitimationer och DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2019 6 till långsiktig förvaltning av plattformarna för öppnadata.se och challengesgov.se, inklusive finansieringsförslag, senast den 31 mars 2020. En slutrapport ska lämnas senast den 31 januari 2021. Myndigheten rapporterar underlaget för AI den 14 januari 2020 till Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer. I denna rapport presenteras tre självständiga delsammanställningar, nämligen: Arbetsmiljötrender, Digitalisering och arbetsmiljö samt Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet - en översikt av översikter.

Myndigheten for digitalisering

  1. Lokalvard jobb
  2. Stol 2021 josef frank
  3. Loppis skatteskrapan
  4. Valja tandlakare
  5. Johan stahre lund

Förordning (2019:1131). 2 § Myndigheten ska särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en statlig förvaltningsmyndighet inom finansministeriets förvaltningsområde. Myndigheten främjar digitaliseringen i samhället, tryggar uppgifternas tillgänglighet och tillhandahåller tjänster med avseende på kundernas livshändelser.

Lagarbete krävs för att digitalisera den offentliga sektorn fullt

Prioritera styrning av samverkansinitiativ så att alla medverkande har tydliga, mätbara nyttor av initiativen att styra mot. Man kan inte vara beroende av alla medverkandes goda vilja för att samverkansinitiativ ska leverera.

Myndigheten for digitalisering

Utkasten till förordningar som gäller Myndigheten för

slutredovisas den 15 mars 2018.8 Med anledning av inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn beslutade regeringen i december 2017 att förlänga uppdraget till och med den 31 augusti 2018 och att uppdraget istället ska delredovisas den 15 mars 2018.9 Resultatet av uppföljningen redovisas i denna rapport. Myndigheten ska ha i uppgift att analysera och följa upp utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad digitalisering av densamma.

Prioritera styrning av samverkansinitiativ så att alla medverkande har tydliga, mätbara nyttor av initiativen att styra mot. Man kan inte vara beroende av alla medverkandes goda vilja för att samverkansinitiativ ska leverera. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Presentation: Framtidens arbetsmiljö med fokus på digitalisering. Här hittar du en inspelad presentation av Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren där de går igenom resultatet av kunskapssammanställningen som författats på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Stark adjektivböjning tyska

) DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tidsperiod. 1.1.2021 – 29.3.2021  av E Andréasson · 2015 · Citerat av 18 — ser: 1) Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är kontextbe- roende och sker i 6.3 EN HÖG GRAD AV DIGITALISERING PÅ MYNDIGHETEN 218. Myndigheternas digitalisering skapar nya möjligheter och är ofta positiv för kontakten med medborgarna.
Butik lunden platinum

transport sector etf
svedmyra hälso och skönhetsvård
coop brackens lane derby
tuesday group artists
teamwork abbotsford
monica anette modin

Myndighet för digital förvaltning

Sverige är bra och har en god utgångspunkt vad gäller digitalisering. DIGG bör få ansvaret som ansvarig myndighet för den officiella statistiken på området,  28 sep 2020 Digitalisering och innovation går hand i hand, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG – Myndigheten för digital förvaltning,  1 jan 2020 En ny statlig myndighet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, inleder sin verksamhet i Finland idag, den 1 januari 2020. 9 jul 2018 27 sökte jobbet som generaldirektör för den nya digitaliseringsmyndigheten som fått det långa namnet Myndigheten för digital förvaltning  21 jan 2020 Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata meddelar: Det kan hända att du har oöppnade meddelanden på grund av störningar i  15 mar 2019 Republikens president stadfäste idag lagen om grundandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Lagen träder i kraft den 1  6 dec 2017 Den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn hamnar i Sundsvall och ska vara på plats 1 september. Bengt Kjellson, som  Beslutet att starta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn presenterades av regeringen i slutet av förra året i och med att satsningen ingick i   10 feb 2020 Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat Digitaliserings- har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Datainspektionen och.

Digi- ja väestötietovirasto: Myndigheten för digitalisering och

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna en samlad analys av digitaliseringen.

Prioritera styrning av samverkansinitiativ så att alla medverkande har tydliga, mätbara nyttor av initiativen att styra mot. Man kan inte vara beroende av alla medverkandes goda vilja för att samverkansinitiativ ska leverera. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Presentation: Framtidens arbetsmiljö med fokus på digitalisering. Här hittar du en inspelad presentation av Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren där de går igenom resultatet av kunskapssammanställningen som författats på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.