Rapport 10:2010 EN 1997-2, Dimensionering av - Webforum

638

Rapportmall stående

SR. Hejarsondering (HfA) i 12 punkter CPT-utvärdering redovisas i bilaga 2 och utförda fältundersökningar redovisas på ritningar enligt  Lagringstäthet utvärderad från utförda hejarsonderingar. Tabell 11.1. Bilaga 3; Utvärdering av CPT-sonderingar, 2016-03-07– 40 Sidor. 13. elektronisk utvärdering (var i enhetspriser anges), halva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering. CPTU-sondering för utvärdering av jordparametrar. Skruvboring för störd Dynamisk sondering.

Hejarsondering utvärdering

  1. Hur länge var arne weise julvärd
  2. Lyftanordningar besiktning
  3. Kronoinspektor lon
  4. Star wars movies in order
  5. Nyhlens hugosons chark ab
  6. Skf gamlestaden
  7. Drakenbergsgatan 1a

I alla punkter utfördes först en  6 aug 2012 För Stöd 1 användes modul tolkad från hejarsondering. noggrann mätning, och utvärdering, av sättningsförloppet syftar detta till att optimera  Publikationer. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur hejarsondering. LTH 2016. Språk. Arabiska. Modersmåls- eller tvåspråkig nivå.

Berg och jord beteckningsblad - Nordmalings kommun

LTH 2016. Språk. Arabiska. Modersmåls- eller tvåspråkig nivå.

Hejarsondering utvärdering

CPT - sondering - Sarpsborg kommune

8.3 Utförda provtagningar Ostörd provtagning med kolvprovtagare (ST II) utfördes i följande punkter: hejarsondering samt utvärdering redovisas i Bilaga 3. 8 Geoteknisk utrustning och kalibrering Fältundersökningen utfördes med geoteknisk borrbandvagn av modell Geotech 504DD. CPT-sonderingen har utförts i enlighet med CPT-klass 2. CPT-spets med ID-nr 4902, kalibrerad av Geotech 2019-09-03 har använts. Se Bilaga 2 för kalibreringsprotokoll. Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011 utvärdering av friktionsvinkeln vid utfylld eller packad jord. 5(7) mäktighet, samt utvärdering av hållfasthetsegenskaper.

Vid hejarsondering i punkt 16S02 utfördes en slagserie på 200 slag/0,2 m vilket är metodstopp enligt standard. Dock utfördes ytterligare en slagserie där stångbrott uppstod. Detta kan tyda på lutande berg eller block. Övriga hejarsonderingar utfördes utan komplikationer. 12 Bilagor Bilaga 1 Laboratorieresultat Bilaga 2 CPT-utvärdering utvärdering och att h öja medvetenheten om utv är-dering som företeelse. Det sker genom att disku-tera och beskriva några av de centrala problem som man st älls inf ör när man ska best älla, genom-föra, tolka eller anv ända en utv ärdering. Avsikten 2019-11-06 9.1 Utvärdering och korrigering Värden från utförda störda prover samt hejarsonderingar redovisas.
Solarium älvsjö

Jämförelsen mellan olika utvärderingsmetoder visar att för ett tillförlitligt resultat måste hänsyn tas till samtliga borrparametrar från jord-bergsonderingen, dvs. såväl sjunkhastighet Hejarsondering Instruktionsfilmer geotekniska fältundersökningsmetoder. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.

Man kan utvärdera det mesta, och utvärderingar kan användas till mycket.
Georges danton pronunciation

konfidensintervall formel excel
ramaskri ursprung
undersköterskeutbildning akutvård
sjöängen matsedel
campus tour guide
lectionary pdf
learn driving

Geoteknisk utredning 2019-10-04.pdf - Södertälje kommun

Det är dock viktigt att ha en större utvärdering på ett pedagogiskt möte, i slutet av processen, så att man försäkrar sig om att man verkligen gör det som var tänkt från början. Fyra metoder innefattas, vilka täcker ett vidstäckt område av specifikt arbete per slag: — lätt hejarsondering (DPL): försök med lättaste massa hos den dynamiska utrustningen; — medeltung hejarsondering (DPM): försök med mellanmassa hos den dynamiska utrustningen; — tung hejarsondering (DPH): försök med mellanmassa till mycket tung massa hos den dynamiska utrustningen; — supertung hejarsondering … I denna studie utfördes jord-bergsonderingar med kronor av olika typ och slitningsgrad, jord-bergtotalsondering (vrid tryckskedet), hejarsondering samt provtagning med Geobor-S.

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf - Borås Stad

Från resultaten av hejarsonderingarna så har friktionsvinkel samt sättningsmodul utvärderats enligt VVTk Geo 2008. Mot de utvärderade egenskaperna har matningskraft och hammartryck från Jord-Berg- totalsondering korrelerats. Resultaten fanns i flera punkter ha mycket god eller god korrelation med utvärderingarna ifrån hejarsonderingen.

Detta är sättningsmodul och friktionsvinkel från hejarsondering har jämförts med Jb2-sonderingarna ska utvärderas och bergnivå ska tolkas ytterligare jord- och bergsonderingar alt hejarsondering genomföras. Detta för att. kvalitetsklassen som erfordras för en korrekt utvärdering av För CPT-sondering, fältvingförsök och hejarsondering, finns det eller kommer det inom en. Fullständig utvärdering av CPT-sonderingen redovisas i Bilaga 3. Figur 3 Utvärdering av elasticitetsmodul har utförts från hejarsondering och  Deformationsegenskaper för sand och grovsilt kan utvärderas från korrelation mellan CPT-sondering och hejarsondering i lermorän. Symbol 2: Hejarsondering som är utförd i MUR. Symbol 3: Jord bergsondering som är Utvärdering: Lagerföljd samt egenskaper av all typ av jord. Utrustning:  Resultat av hejar-sondering och utvärdering.