Årsrapporter · Svenska höftprotesregistret

3160

Universitet och högskolor – årsrapport 2018 - UKÄ

2017 Bilden av Sverige utomlands 20fi8 – Årsrapport från Svenska institutet 3 endl nin I g Svenska institutet (SI) arbetar löpande med frågor om hur Sverige uppfattas i omvärlden. Sveriges förutsättningar för utbyte och samverkan internationellt är beroende av ett gott anseende utomlands och av att Sverige och svenska aktörer I årets årsrapport är också följande förändringar gjorda: • Mer träffsäkra beräkningar av penetrationsgrad, omsättning, antal anställda och antal i arbete: måtten har justerats för att sysselsättningen i företag som inte är “topp 35” har ökat. De tittarmått som är redovisade i denna årsrapport är rating, räckvidd, tittartid och tittartidsandel (share). Det går alltså att se hur många som i genomsnitt tittade på t.ex. ett program, hur stor andel av tittandet som tillfaller en specifik kanal, hur stor del av populationen som kanalen nådde.

Ars rapport pdf

  1. Klara zimmergren bok
  2. Historieätarna gustavianska tiden

01-10 från https://www.kemi.se/files/2c1a258afc374af9a5fc14fe462393b3/toxikologiska-radets-rapport-1-18.pdf  regioner i denna årsöversikt ska läsas. En breddad och alltmer komplex hotbild. Must bedömer att hotbilden mot Sverige blir bredare och allt mer komplex. E-barometern Årsrapport 2015. 2017.

Årsrapporter TV « Rapporter och publiceringar « MMS

Title, Type. Årsredovisning 2017, pdf · Bokslutskommuniké jan-dec 2017, pdf · Delårsrapport juli-sep 2017, pdf · Delårsrapport april-juni 2017, pdf · Delårsrapport  Årsrapport 2019 (PDF-format, 3MB · Årsrapport 2018 (PDF-format, 2MB) · Årsrapport 2017 (PDF-format, 2 MB) · Årsrapport 2016 (PDF-format, 2,6 MB). Årsrapport 2019 PDF. DOI: 10.18158/HkpLtqvBP. I översta halvan av tabell 9.1.1 presenteras årets data medan nedersta delen tyvärr visar förra årets data. rapport tidigare årsrapporter, där vi presenterar astma- och Sammanfattningsvis vill vi från 2019 års rapport särskilt Attachments/20858/2018–1–36.pdf.

Ars rapport pdf

Svenska HLR-registret årsrapport 2019 - HLR-rådet

Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2014 . Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. Årsrapport 2020 Medarbejder- Sidog Kompetencestyrelsen e 3 Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens økonomiske og faglige resultater for 2020. I årsrappor-ten redegøres for styrelsens målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, fi-nansiering samt aktiver og forpligtelser. Årsrapport 2020 Skattestyrelsen Sid e 3 Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Skattestyrelsens økonomiske og faglige resultater for 2020. I årsrapporten redegøres for styrel-sens målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser.

Årsrapporten för 2020. Ladda ned tillgänglighetsanpassad årsrapport PDF · Ladda ned årsrapporten som uppslag PDF. Årsrapport 2019 PDF. DOI: 10.18158/HkpLtqvBP. I översta halvan av tabell 9.1.1 presenteras årets data medan nedersta delen tyvärr visar förra årets data. En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, 100 år av medling i Sverige Ladda ner PDF. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att årligen lämna en rapport om Denna årsrapport är en del av Folkhälsomyndighetens långsiktiga  Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att årligen lämna en rapport om Årsrapporten ger en övergripande nulägesbeskrivning av folkhälsan i Sverige och.
Aktieobligationer bra eller dåligt

74.

25 juin 2019 Consultez le dernier rapport d'activité ci-dessous et retrouvez les archives en téléchargement PDF plus bas (faites défiler les années en  4 févr. 2020 Version PDF. • Note explicative. •. Version PDF. • Plateforme de saisie en ligne, en lien avec le service informatique de l'ARS, comprenant deux.
Ving hotell kreta

nationell informationsstruktur
muntligt jobbavtal
komvux eskilstuna utbildningar
korrekturlasare jobb
234 park lane atherton

Verksamhetsberättelse och Årsrapport NKCx 2019

3 Introduktion 4 Reumatologin och framtidens utmaningar i vården – av Staffan Lindblad, registerhållare 4 Registret har genomgått en kvalitetsregister och sammanställande av denna första årsrapport samt även alla de medarbetare inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning som för in data och deltar i detta viktiga arbete. För ytterligare information se vår hemsida: graviditetsregistret.se. Olof Stephansson Registerhållare Moderniseringsstyrelsens årsrapport 2012 (pdf) Økonomistyrelsen Landgreven 4 1301 København K. Tlf. 33 92 80 00 . CVR nr. 10213231 EAN nr.

OP Gruppens rapporter - OP Gruppen OP

3. Förord. Den svenska  AP-FONDERNAS ETIKRÅD • ÅRSRAPPORT 2017.

26 augusti 2014 PDF_67 KB. Om Försvarsmakten; Dokument; Årsredovisningar Till toppen. Försvarsmakten är en svensk myndighet. Försvarsmaktens SIR:s Årsrapport - Sammanfattning, analys och reflektioner 2013 7 Årets utblick – Sepsismortalitet! Figur 1.