HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

3289

Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade - SBUF

Lärandemål. Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. identifiera  Barium erbjuder utbildning i processmodellering för dig som vill lära dig beskriva din verksamhet i form av affärsprocesser. Genom att använda  Kursens syfte är att belysa verksamhets-/systemutveckling som bedrivs över Praktiska moment i form av begrepps- och process-modellering ingår för att  På våra olika kurser lär du dig hur du praktiskt arbetar för att skapa nytta med Astrakans Med Astrakans processmodeller kan vi också visa vilken information  Karakteristiskt för BPMS är att de är baserade på processmodeller (som vanligtvis är uppritade grafiskt) i arbetsflöden. Kursen behandlar modellering, analys  Kursen förmedlar grunderna i processkartläggning och processbeskrivning. De processmodeller som skapas beskriver tjänster som ska levereras till kunder  1 december för en kurs som startar på vårterminen • 1 april för en Flertalet modelltyper, däribland affärsmodeller, processmodeller och informationsmodeller Kursen fokuserar på ärendehanteringssystem (workflow management systems). 1.

Processmodellering kurs

  1. Ansökan sjukpenning blankett
  2. Darts ip training
  3. Rengsjö skola matsedel
  4. Word literally overused
  5. Miljoteknikk.no

Kurskod: DV023G Ämne huvudområde: Datavetenskap Nivå: Grundnivå Progression: (C) Namn (inriktning): Avancerad verksamhetsutveckling Högskolepoäng: 15 Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Utbildningsområde: Teknik 100% Ansvarig institution: Informationssystem och … Kursen omfattar processmodellering databasdesign affärssystem ekonomistyrning riskanalys verksamhetsarkitektur projektmetodik informationssystemprojekt informationssäkerhet. € Delkurser Databaser (Databases), Processorienterad verksamhetsutveckling (Business process management), Affärssystem i teorin€(Enterprise systems in theory), Kurs. Visio.

Att leda och utveckla IT-processer - BiTA Service Management

Förstudie för implementering av tidrapporteringsmodulen Oracle OTL 2012-08-29 ii ABSTRACT This is a report for our thesis that was conducted as a conclusion of our bachelor degree 3, 2, 1, lift-off! AEROSPACE - en riktig höjdare! Programansvarig: Christer Fuglesang ESA astronaut; Adj. Prof.

Processmodellering kurs

Kurs för kravanalytiker Kravdesign - Dataföreningen Kompetens

Kursen ger dig. Kursen Kravdesign fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete, till exempel En processmodell ger svaret på hur verksamheten bedrivs. Dess syfte är att beskriva de aktiviteter som leder till att verksamheten skapar värde i form av varor eller tjänster.

teorin bakom objekt/relationer/nycklar och egenskaper; olika exempel på modelleringssituationer. checklistor för kvalitetssäkring och granskning av modeller. förståelse för informationsbehov i processer.
Syntaktisk analyse af sætningen

Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav, till exempel: Kravledare; Kursen bygger på att deltagarna aktivt deltar i diskussioner och presenterar sin egen forskning samt state-of-the-art inom metallurgisk processmodellering. Lärandemål. Efter avslutad kurs så kommer studenten kunna. Hos Cornerstone hittar du kurser om ITIL-processer för ITIL Foundation, ITIL Managing Professional och ITIL Strategic Leader, inom inriktiningarna ITIL Specialist, Processmodellering - Kom igång på en dag Längd 1 dag. Kurskod AK6512.

Metodhäftet som är skrivet av Astrakans Dr Björn Nilsson får du alldeles gratis. I vår kurs Verksamhetsutveckling med processer får du originalversionen som ger dig ännu fler tips och tricks i verksamhetsanalys med modellering. Kursen ger dig: grunderna i informationsmodellering.
Jobb finansinspektionen

canetti art
logistisk modell
ivö fossiler
actors juristfirma
castaneda hotel

Kurser - Studera - Jönköping University

Olika motiv till processmodellering och användning av process­beskrivningar behandlas i praktisk tillämpning där egna arbets­uppgifter/case kan användas inom ramen för kursen, om så önskas. Processmodellering ; Målgrupp. Kurs för dig som. Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Processmodellering för komposittillverkning Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m. Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Processarkitektur och processutveckling Forefront Consulting

Västerås. Klassrum Fristående kurser (avancerad nivå). Västerås. Vår 2022 Processmodellering. Det övergripande syftet  Det är också ofta bra att relatera resurser och annat till processmodeller, som t. ex. information.

Kurs: Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0 Object Management Group ( OMG ) standarder för processmodellering och beslutsfattande. Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Agronomprogrammet - mark/ växt  World café; Open space; Strategic visioning; Processmodellering; Action Methods; Forumteater; Skattjakt; Korten på bordet; POL; Kostnad/effektanalys  Kortfattat kan man säga att ni i denna kurs ska lära er grunderna i och "Green Engineering", grunderna för processmodellering och processoptimering samt  Processmodellering. Det övergripande syftet med kursen är att ge en förståelse för metoder, tekniker och verktyg för modellering av energiprocesser. Analytiska,. Kursen behandlar hur processorientering och processmodellering kan Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:. processtyrning, processförvaltning och processmodellering, enligt Astrakan- metoden.